Aristoteles V

Kleur: Bruin

Hoogte: 1.72m

Geboren: 2005

Dekgeld: €1250,- Gust €300,-

Goedgekeurd door: KWPN

Padinus x Lux x Farn x Xebec

Aristoteles V werd als driejarige aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, en werd
uitgenodigd voor de kampioenskeuring tijdens de KWPN Hengstenkeuring. Op jonge leeftijd
werd dit fokproduct van Sjraar Vullers verkocht naar Amerika, waar hij zeer succesvol was op
1.60m niveau met Jonathan McCrea. Deze combinatie was jarenlang actief op het hoogste
niveau in de sport, ze wonnen in 2018 de Grand Prix van Saugerties en Bromont en waren 6e
in de Grand Prix van Ocala. In 2016 waren ze 4e in de Grand Prix van Lexington en het jaar
daarvoor al 2e, 3e en 4e in Tryon.
Zijn vader Padinus, zoon van topvererver Heartbreaker uit een dochter van Grannus, heeft al
jarenlang een hoge fokwaarde bij het KWPN. Padinus bracht uit een relatief klein aantal
nakomelingen meerdere goed presterende Grand Prix-kinderen waaronder Admara 2, Zenita
B, Fabregas Sterrehof’s Edinus en Sterrehof’s Baccarat.
De moeder van Aristoteles Tableau-Vivant is een elite prestatiemerrie van de hengst Lux. Lux
was zelf zeer succesvol op het hoogste niveau in de sport en meerdere nakomelingen volgden
in zijn voetsporen. Tableau-Vivant bracht van Numero Uno het 1.55m-springpaard Fjury V
van Michel Hendrix. Verder in de afstamming komen we de preferente hengst Farn en de
volbloed Xebec tegen. Uit deze goede sportstam komen tevens Venus (1.50) en Elstar (1.40).
Aristoteles V voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen betreffende
straalbeen en spat. De exterieurbeoordeling levert geen bemerkingen op. De
genoomfokwaarde is 101 (43% betrouwbaarheid) en hij is geen drager van WFFS.

Aristoteles V was selected for the performance test as a three-year-old and was invited to the
championship inspection during the KWPN Stallion Inspection. At a young age, this breeding
product of Sjraar Vullers was sold to the United States, where he achieved great success at the
1.60m level with Jonathan McCrea. This combination was active at the highest level in the
sport for several years, winning the Grand Prix of Saugerties and Bromont in 2018 and
securing a 6th place in the Grand Prix of Ocala. In 2016, they were 4th in the Grand Prix of
Lexington, and the year before that, they placed 2nd, 3rd, and 4th in Tryon.

Aristoteles V’s sire, Padinus, a son of the top sire Heartbreaker out of a daughter of Grannus,
has maintained a high breeding value at the KWPN for many years. Padinus has produced
several well-performing Grand Prix offspring from a relatively small number of descendants,
including Admara 2, Zenita B, Fabregas, Sterrehof’s Edinus, and Sterrehof’s Baccarat.

The dam of Aristoteles, Tableau-Vivant, is an elite performance mare by the stallion Lux,
who was highly successful at the highest level in the sport. Tableau-Vivant, from Numero

Uno, produced the 1.55m show jumper Fjury V ridden by Michel Hendrix. Further in the
pedigree, we find the preferent stallion Farn and the Thoroughbred Xebec. This sportive
lineage also includes Venus (1.50m) and Elstar (1.40m).

Aristoteles V meets the radiological requirements set by the KWPN regarding the cannon
bone and hock. The exterior assessment reveals no remarks. The genomic breeding value is
101 (43% reliability), and he is not a carrier of WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome).

PADINUS

HEARTBREAKER

NIMMERDOR

BACAROLE

LADINA

GRANNUS

EVERDINA

TABLEAU-VIVANT

LUX Z

LORD CALANDO

APOCALYPTE Z

VORE

FARN

DOREE