DEKVOORWAARDEN EN TARIEVEN DEKSTATION ENTERBROOK 2023

DEKVOORWAARDEN EN TARIEVEN DEKSTATION ENTERBROOK 2023

Tarieven gynaecologische begeleiding 2023 (opvoelen en scannen)                         excl. BTW

  • Voor merries die geïnsemineerd worden met hengsten van ons station en

hengsten van andere SWS-stations, waarvoor wij de inseminatie verzorgen,

per (hengstigheids) 3 cycli (t/m eerste drachtcontrole, daarna per handeling)       €    150,00

  • Voor merries die geïnsemineerd worden met diepvriessperma van

hengsten die via ons station beschikbaar zijn (4x per dag opvoelen),

per (hengstigheids) 3 cycli (t/m eerste drachtcontrole, daarna per handeling)       €    200,00

  • Voor merries die geïnsemineerd worden met eigen diepvriessperma

(4x per dag opvoelen) of indien geen commissie-regeling geldt met

andere dekstations                                                                                           per handeling

  • Opvoelen en scannen per keer                        €    18,50
  • Shetlander drachtcontrole per keer                  €    12,50
  • Opvoelen en scannen aan huis (excl. visite)      €    27,50
  • Geboortebegeleiding merrie (excl. stallingskosten € 12,50/dag)      €  265,00

NB.1     De seizoens-/cycluskaarten gelden alleen voor de gynaecologische begeleiding (opvoelen en scannen) en vinden plaats op Dekstation Enterbrook, tijdens de merriespreekuren, tot 15 augustus. Extra veterinaire kosten zoals injecties, slijmmonsters, bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen etc. zijn voor rekening en risico van de eigenaar.

Uiteraard kunt u het opvoelen en scannen ook per handeling betalen.

NB.2     Indien wij de inseminatie niet verzorgen (vers sperma) of u eigen diepvriessperma meebrengt, zullen de normaal geldende veterinaire kosten worden berekend.

Dekgeld:

–           Voor buitenlandse fokkers geldt: spermabestelling één dag tevoren met aanlevering van volledige gegevens van fokker en merrie en betaling vóóraf via creditcard, banktransfer of Ideal.

–           Na de eerste inseminatie ontvangt u een factuur van het vaste gedeelte van het dekgeld. Bij dracht na 8 weken ontvangt u een factuur van het resterende dekgeld en overige transportkosten. Indien uw merrie onverhoopt niet drachtig wordt, dient de gustverklaring vóór 1 oktober 2024 door uw dierenarts (ivt) worden opgemaakt en op Dekstation Enterbrook aanwezig te zijn.

Nadien zijn wij genoodzaakt het volledige dekgeld in rekening te brengen.

–           Per hengst gelden afwijkende gusttarieven.

–           Reclamaties over facturen graag binnen 14 dagen na factuurdatum, daarna kunnen deze helaas niet meer in behandeling genomen worden.

–           Gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt na betaling van het volledige dekgeld.

Dekvoorwaarden diepvriessperma:

–           Bij het gebruik van diepvriessperma gelden per hengst verschillende gusttarieven, voorwaarden en aantal inseminaties per seizoen. Wij informeren u hier graag over.

–           Diepvriessperma wordt niet verstuurd, inseminatie vindt op ons station plaats.

–           Het max. aantal inseminaties met diepvriessperma (= aantal dosissen per dekking) geldt alleen voor dekseizoen 2023 voor één en dezelfde merrie. Wanneer uw merrie binnen het max. aantal inseminaties drachtig wordt (waar wij onze uiterste best voor doen), dan vervalt het gebruik van de overige dosissen aan Dekstation Enterbrook.

–           Diepvriessperma van veel hengsten wordt niet per dracht, maar per dosis/per rietje verkocht.

–           Over de voorwaarden (per hengst) van het gebruik van diepvriessperma informeren wij u graag.

 

Sperma bestellen en verzenden:

–           Vers sperma dient bij voorkeur één dag op voorhand besteld te worden of uiterlijk tussen 08.00 en 09.00 uur op dag van inseminatie, zodat het op tijd geleverd kan worden. Graag ontvangen wij de stamboekgegevens van de merrie bij de eerste inseminatie.

–           De daadwerkelijk gemaakte verzend- en (evt.) NVWA-kosten (sperma uit/naar buitenland) zullen aan de merriehouder in rekening gebracht worden. Dekgelden zijn excl. verzendkosten en excl. BTW.

–           Voor buitenlandse fokkers geldt: spermabestelling één dag tevoren met aanlevering van volledige gegevens van fokker en merrie en betaling vóóraf via creditcard, banktransfer of Ideal.

–           Het transport van het sperma van en naar het buitenland is voor rekening én risico van de merriehouder.

Embryotransplantatie/ICSI:

  • Per succesvol getransplanteerd embryo bij ICSI of ET wordt het dekgeld in rekening gebracht bij drachtigheid van de draagmoeder. Dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie gespoeld worden.
  • Indien na embryospoeling of transplantatie/ICSI geen drachtigheid is geconstateerd vóór 1 oktober 2022 dient een gustverklaring van uw dierenarts of ET/OPU-ICSI-center overlegd te worden, waarna het dekgeld gereduceerd kan worden tot het geldende gusttarief. Bij sperma-bestelling horen wij graag vooraf dat het om een embryotransplantatie/OPU-ICSI gaat.
  • Bij het gebruik van diepvriessperma wordt per ET/ICSI-poging het volledige dekgeld bij dracht of het gusttarief in rekening gebracht.

–           Op ons station is sperma van alle SWS-stations beschikbaar!

Stallingskosten dekstation per dag    (alleen tijdens hengstigheid)                      excl.  BTW

–           Merrie zonder veulen                                                                            €          10,00

–           Merrie met veulen                                                                                 €          14,00

Dit speciale tarief voor stallingskosten geldt alleen tijdens de hengstigheid! Blijft de merrie ná inseminatie nog op ons station aanwezig, dan gelden andere tarieven (€ 15,00 merrie zonder veulen en € 19,50 merrie met veulen, per dag, excl. BTW)

Merries die verblijven op Dekstation Enterbrook dienen vergezeld te zijn van hun paardenpaspoort. Wanneer u de merrie brengt, graag het paspoort afgeven aan de balie. Wanneer u de merrie ophaalt kunt u het paspoort uiteraard weer meenemen. Dit zijn de eisen van het NVWA.

Dekstation, Stoeterij en Paardenkliniek Enterbrook is een EU-gecertificeerde hengstenhouderij. Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te Utrecht. Dekstation, Stoeterij en Paardenkliniek Enterbrook aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

MERRIESPREEKUUR  (van 15 maart t/m 15 augustus) LET OP! Gewijzigde tijden!

Dekstation en Paardenkliniek Enterbrook, Wolvesweg 2-4, ENTER, 0547-383309

Maandag t/m vrijdag:    08.30-09.30 uur en 16.00-17.30 uur (vrije inloop)

Weekenden:    Alléén op afspraak!