DEKVOORWAARDEN EN TARIEVEN DEKSTATION ENTERBROOK 2018

DEKVOORWAARDEN EN TARIEVEN DEKSTATION ENTERBROOK 2018

Tarieven gynaecologische begeleiding 2018  (opvoelen en scannen)

 • Hengsten op ons station
  € 100,-
  Voor merries die geïnsemineerd worden van hengsten van ons station en hengsten gemerkt met * (seizoenskaart t/m 1e drachtcontrole, daarna per handeling) (afwijkend bedrag wanneer overgaan op diepvriessperma)
 • Vers sperma
  € 50,-
  Voor merries die geïnsemineerd worden van hengsten van andere SWS-stations, waarvoor wij de inseminatie verzorgen, per (hengstigheids)cyclus (t/m 1e drachtcontrole, daarna per handeling)
 • Diepvries sperma
  € 75,-
  Voor merries die geinsemineerd worden met diepvriessperma van hengsten die via ons station beschikbaar zijn (4x per dag opvoelen), per (hengstigheids)cyclus (t/m 1e drachtcontrole, daarna per handeling)
 • eigen diepvriessperma
  per handeling
  Voor merries die geïnsemineerd worden met eigen diepvriessperma
  4x per dag opvoelen
 • Opvoelen en scannen
  € 17,50
  Opvoelen en scannen per keer
 • Shetlander drachtcontrole
  € 12,50
  Shetlander drachtcontrole per keer
 • Opvoelen en scannen aan huis
  € 25,-
  Opvoelen en scannen aan huis (excl. visite)
 • Geboortebegeleiding
  € 250,-
  Geboortebegeleiding merrie (excl. stallingskosten € 12,50/dag)

NB.1     De seizoens-/cycluskaarten gelden alléén voor de gynaecologische begeleiding (opvoelen en scannen) en vinden plaats op Dekstation Enterbrook, tijdens de merriespreekuren, tot 15 augustus. Extra veterinaire kosten zoals injecties, slijmmonsters, bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen etc. zijn voor rekening en risico van de eigenaar.

Uiteraard kunt U het opvoelen en scannen ook per handeling betalen.

NB.2     Indien wij de inseminatie niet verzorgen (vers sperma) of U eigen diepvriessperma meebrengt, zullen de normaal geldende veterinaire kosten worden doorberekend.

Dekgeld:

 • Voor buitenlandse fokkers geldt: spermabestelling één dag tevoren met aanlevering van volledige gegevens van fokker en merrie en betaling vóóraf via creditcard, banktransfer of IDEAL.
 • Na 1e inseminatie ontvangt U een faktuur van het vaste gedeelte van het dekgeld. Bij dracht na 8 weken ontvangt U een faktuur van het resterende dekgeld en overige transportkosten. Indien Uw merrie onverhoopt niet drachtig wordt, dient de gustverklaring vóór 1 oktober 2018 door Uw dierenarts (ivt) worden opgemaakt en op Dekstation Enterbrook aanwezig te zijn.

Nadien zijn wij genoodzaakt het volledige dekgeld in rekening te brengen.

 • Wanneer het dekgeld binnen 10 dagen na faktuurdatum is bijgeschreven op ons bankrekeningnummer, mogen wij U 5% korting aanbieden op het dekgeld.
 • Per hengst gelden afwijkende gusttarieven.
 • Reclamaties over fakturen graag binnen 14 dagen na faktuurdatum, daarna kunnen deze helaas niet meer in behandeling genomen worden.
 • Gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt na betaling van het volledige dekgeld.

Dekvoorwaarden diepvriessperma:

 • Bij het gebruik van diepvriessperma gelden per hengst verschillende gusttarieven, voorwaarden en aantal inseminaties per seizoen. Wij informeren U graag hierover.
 • Diepvriessperma wordt niet verstuurd, inseminatie vindt op ons station plaats.
 • Het max. aantal inseminaties met diepvriessperma (= aantal dosissen per dekking) geldt alleen voor dekseizoen 2018 voor éen en dezelfde merrie. Wanneer Uw merrie binnen het max. aantal inseminaties drachtig wordt (waar wij onze uiterste best voor doen), dan vervalt het gebruik van de overige dosissen aan Dekstation Enterbrook.

Sperma bestellen en verzenden:

 • Vers sperma dient bij voorkeur 1 dag op voorhand besteld te worden of ten laatste tussen 08.00 en 09.00 hr. op de leveringsdag, zodat op tijd geleverd kan worden. Graag ontvangen wij de stamboekgegevens van de merrie bij de eerste inseminatie.
 • De daadwerkelijk gemaakte verzend- en (evt.)  NVWA-kosten (sperma uit/naar buitenland) zullen aan de merriehouder in rekening gebracht worden. Dekgelden zijn excl. verzendkosten en excl. BTW.
 • Voor buitenlandse fokkers geldt: spermabestelling één dag tevoren met aanlevering van volledige gegevens van fokker en merrie en betaling vóóraf via creditcard, banktransfer of IDEAL.
 • Het transport van het sperma van en naar het buitenland is voor risico van de merriehouder.

Embryotransplantatie/ICSI:

 • Per succesvol getransplanteerd embryo/ICSI wordt het dekgeld in rekening gebracht bij drachtigheid van de draagmoeder. Dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie gespoeld worden.
 • Indien na embryospoeling of transplantiatie/ICSI géén drachtigheid is geconstateerd vóór 1 oktober 2018 dient een gustverklaring van Uw dierenarts of ET-center overlegd te worden, waarna het dekgeld gereduceerd kan worden tot het geldende gusttarief. Bij sperma-bestelling horen wij graag vóóraf dat het om een embryotransplantatie/ICSI gaat.
 • Bij het gebruik van diepvriessperma wordt pér ET/ICSI-poging het volledige dekgeld bij dracht of het gusttarief in rekening gebracht.
 • Op ons station is sperma van alle SWS-stations beschikbaar!!

Stallingskosten dekstation per dag    (alleen tijdens hengstigheid)                  exclusief  BTW

 • Merrie zonder veulen                                                                           €            7,50
 • Merrie met veulen                                                                                 €          10,00

Dit speciale tarief voor stallingskosten geld alleen tijdens de hengstigheid! Blijft de merrie ná inseminatie nog op ons station aanwezig, dan gelden andere tarieven (€ 15,00 merrie zonder veulen en € 17,50 merrie met veulen, per dag, excl. BTW)

Merries die verblijven op Dekstation Enterbrook dienen vergezeld te zijn van hun paarden-PASPOORT. Wanneer U de merrie brengt, gaarne het paspoort afgeven aan de balie. Wanneer U de merrie ophaalt kunt U het paspoort uiteraard weer meenemen. Dit zijn de nieuwe eisen van het NVWA.

Dekstation, Stoeterij en Paardenkliniek Enterbrook is een gecertificeerde hengstenhouderij. Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te Utrecht. Dekstation, Stoeterij en Paardenkliniek Enterbrook aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

MERRIESPREEKUUR  (van 15 maart t/m 15 augustus)

Dekstation en Paardenkliniek Enterbrook, Wolvesweg 2-4, ENTER, 0547-383309

maandag t/m vrijdag:    08.30-09.30 hr. en 17.00-18.00 hr. (vrij inloop)
weekenden                   op afspraak