Enterbrook menu logoDierenkliniek EnterbrookDekstation EnterbrookMedewerkers van Dierenkliniek en DekstationEnterbrookOpeningstijden van Dierenkliniek en DekstationEnterbrook

Algemene voorwaarden Dekstation Enterbrook  

DEKVOORWAARDEN EN TARIEVEN DEKSTATION ENTERBROOK 2017 

 

 

Tarieven gynaecologische begeleiding 2017  (opvoelen en scannen)                   excl. BTW          

 

- merries die geïnsemineerd worden van hengsten van ons station                        90,00

 

- merries die geïnsemineerd worden van hengsten van andere
SWS-stations, waarvoor wij de inseminatie verzorgen
                                               130,00
- merries die geïnsemineerd worden met diepvriessperma van hengsten
die via ons station beschikbaar zijn (
vier maal daags opvoelen) twee cycli            165,00

 

- vervolgcyclus diepvriessperma (vanaf derde cyclus)                                                  75,00

 

- merries die geïnsemineerd worden met eigen diepvriessperma (vier maal
daags opvoelen
) per behandeling:

 

-          opvoelen en scannen per keer                                                                                   17,50

 

-          shetlander drachtcontrole per keer                                                                         12,50

 

-          opvoelen en scannen aan huis (excl. visite)                                                          25,00

 

De seizoenskaart geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding (opvoelen en scannen) en vindt plaats op Dekstation Enterbrook tijdens de merriespreekuren. Extra veterinaire kosten zoals injecties, slijmmonsters, bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen etc. zijn voor rekening en risico van de eigenaar.

 

Uiteraard kunt u het opvoelen en scannen ook per handeling betalen.

 

Indien wij de inseminatie niet verzorgen (vers sperma) of u eigen diepvriessperma meebrengt, zullen de normaal geldende veterinaire kosten worden doorberekend.

 

Dekgeld:

- voor buitenlandse fokkers geldt: spermabestelling één dag tevoren met aanlevering van volledige gegevens van fokker en merrie en betaling vóóraf via creditcard of banktransfer.    
- na de eerste inseminatie ontvangt u een factuur van het vaste gedeelte van het dekgeld. Bij dracht na acht weken ontvangt u een factuur van het resterende dekgeld en overige transportkosten. Indien uw merrie onverhoopt niet drachtig wordt, dient de gustverklaring vóór 1 oktober 2017 door uw dierenarts (ivt) worden opgemaakt en op Dekstation Enterbrook aanwezig te zijn.  Nadien zijn wij genoodzaakt het volledige dekgeld in rekening te brengen.

 

- wanneer het dekgeld binnen tien dagen na factuurdatum is bijgeschreven op onze bankrekening, mogen wij u 5% korting op het dekgeld aanbieden.

 

- per hengst gelden afwijkende gusttarieven.

 

- reclamaties over facturen graag binnen 14 dagen na factuurdatum, daarna kunnen deze niet meer in behandeling genomen worden.

 

- gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt na betaling van het volledige dekgeld.

 

Dekvoorwaarden diepvriessperma:

 

- bij het gebruik van diepvriessperma kunnen per hengst andere voorwaarden en gusttarieven gelden. Wij informeren u hier graag over.

 

- diepvriessperma wordt niet verstuurd, inseminatie vindt op ons station plaats.          

 

- het maximum aantal inseminaties met diepvriessperma (het aantal dosissen per dekking) geldt alleen voor dekseizoen 2017 voor één en dezelfde merrie. Wanneer uw merrie binnen het maximum aantal inseminaties drachtig wordt, waarvoor wij onze uiterste best doen, dan vervalt het gebruik van de overige dosissen aan Dekstation Enterbrook.

 

Sperma bestellen en verzenden:

 

- vers sperma dient bij voorkeur één dag op voorhand besteld te worden of uiterlijk tussen 08.00 en 09.00 uur op de leveringsdag, zodat op tijd geleverd kan worden. Graag ontvangen wij de stamboekgegevens van de merrie bij de eerste inseminatie.

 

- de daadwerkelijk gemaakte verzend- en VWA-kosten (sperma uit/naar buitenland) zullen aan de merriehouder in rekening gebracht worden. Dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW.

 

- voor buitenlandse fokkers geldt: spermabestelling één dag tevoren met aanlevering van volledige gegevens van fokker en merrie en betaling vooraf via creditcard of banktransfer.

 

 

Embryotransplantatie/ICSI:
- per succesvol getransplanteerd embryo/ICSI wordt het dekgeld in rekening gebracht bij drachtigheid van de draagmoeder. Dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie gespoeld worden.

 

- indien na embryospoeling of transplantatie/ICSI geen drachtigheid is geconstateerd voor 1 oktober 2017 dient een gustverklaring van uw dierenarts of ET-center overlegd te worden, waarna het dekgeld gereduceerd kan worden tot het geldende gusttarief. Bij sperma-bestelling horen wij graag vooraf dat het om embryotransplantatie of ICSI gaat.

 

 

                                  Op ons station is sperma van alle SWS-stations beschikbaar!

  

Stallingskosten dekstation per dag        (alleen tijdens hengstigheid)                     excl. BTW

 

- merrie zonder veulen                                                                                                            € 6.50

- merrie met veulen                                                                                                                  € 8.00

 

 

Dit speciale tarief voor stallingskosten geldt alleen tijdens de hengstigheid. Blijft de merrie ná inseminatie op ons station aanwezig, dan gelden andere tarieven: €15,00 voor merries zonder veulen en €17,50 voor merries met veulen, excl. BTW).

Merries die verblijven op Dekstation Enterbrook dienen vergezeld te zijn van hun
paardenpaspoort. Wanneer u de merrie brengt, graag het paspoort afgeven aan de balie. Wanneer u de merrie ophaalt kunt u het paspoort uiteraard weer meenemen. Dit zijn de nieuwe eisen van het NVWA.

 

Dekstation, Stoeterij en Paardenkliniek Enterbrook is een gecertificeerde hengstenhouderij. Op ons bedrijf gelden de algemene dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te Utrecht. Dekstation, Stoeterij en Paardenkliniek Enterbrook aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

 

 

 

 

MERRIESPREEKUUR  (van 15 maart t/m 15 augustus)

 

Dekstation en Paardenkliniek Enterbrook, Wolvesweg 2-4, ENTER, 0547-383309

            maandag t/m vrijdag:    08.30-09.30 hr. en 17.00-18.00 hr. (vrij inloop)

            weekenden                   op afspraak